What's in

Situace na Ukrajině

O tomto závažném tématu bylo napsáno (a stále se píše) nesčetně článků a vedou se dlouhé (občas nesmyslné) diskuse jak...

3. 10. 2018

ENE a my

Před nedávnem se student ENE při zvláštní příležitosti zmínil o tom, že má pocit odstrčenosti tříd energetiky od ostatních oborů...

3. 10. 2018

Jsme nezodpovědní…

Dnes odpoledne, při návratu domů autobusem, nešel přeslechnout rozhovor dvou mladých slečen, který se táhl po celé zadní části autobusu....

3. 10. 2018