ENE a my

Před nedávnem se student ENE při zvláštní příležitosti zmínil o tom, že má pocit odstrčenosti tříd energetiky od ostatních oborů a zbytku školy. Tento názor zavdal příčinu ke zjištění, zda je to pravda, a zda-li si to myslí i další. Proto jsme se zeptali několika vyučujících i studentů a jejich názory se až překvapivě liší.

Zazněly hlasy, jež je střízlivě odlišují od ostatních oborů: „Ano, ostatní si o nich mohou myslet, že jsou elita, když jedou zadarmo do Prahy či Lince…,“ či „Při vzniku oboru je někteří učitelé začali povyšovat na elitu.“ Zajímavý byl ale i názor studenta čtvrtého ročníku: „Šprti, šprti, šprti…ale je to pravda, jsou odděleni od zbytku školy,“ a po zamyšlení ještě dodal „Vlastně je to docela dobře.Sice jsme téměř vyloučení mimo všechno ostatní, ale zase máme sami pro sebe celý pavilon,“, poznamenal jeden z žáků oboru energetiky.

Někteří učitelé se také zmínili o výuce v tomto oboru: „Samozřejmě, že je lepší učit energetiky než například učně…,“ případně: „Nevnímám žádný rozdíl, dokonce ani v prospěchu, možná je i jednodušší učit lehčí látku učně než připravovat studenty energetiky na maturitu, ale jinak jsou pro mě energetici jako každá druhá třída, nerozlišuji.“

Jak je vidět, ve škole na energetiky existují velice různorodé názory. Některá fakta jsou ale křišťálově jasná: „Energetika je jediný obor, na kterém je ještě vysoký převis studentů a škola si z nich může vybírat.“ Není to samozřejmě ještě důkaz kvality studentů, ale obor energetiky našemu vzdělávacímu ústavu v některých odvětvích velice pomohl, jak bylo sděleno: „Start energetiků přinesl do školy peníze, což se adekvátně podepsalo na novém vybavení celé školy.

Ne vždy je ale vztah mezi energetiky a ostatními idylický, když se jeden z pedagogů zmínil: „Na jednom z adaptačních pobytů někteří energetici dávali najevo svou domnělou převahu.  I studenti ze čtvrtého ročníku se svěřili: „S těmi, co minulý rok odešli, jsme si perfektně rozuměli, ale ti, co jsou tady teď, to už je o hodně horší, ovšem s některými se dá bavit dobře.

Každý má sice na energetiky svůj vlastní názor, ale stav jejich oddělenosti je více než patrný.