Konec letošních začátků

Máme za sebou začátek nového školního roku a s ním i adaptační kurzy. Naši přátelé z končících ročníků odešli, a tak se i tváře na školních chodbách s nově nastupujícím ročníkem obměnily. Učitelé si musí zapamatovat nová jména, nastupující žáci se musejí poznat mezi sebou a také si najít místo mezi námi ostatními. K tomu jim mohou posloužit právě adaptační kurzy, kterých se v letošním roce zúčastnilo 12 tříd.

Adapťáky proběhly tradičně v DT Biskupice, kde je příjemné prostředí a dostatek možností pro různé aktivity za jakéhokoliv počasí. Co všechno si prváci vyzkoušeli, vám popíši z pohledu instruktorky prvního turnusu.

První den se žáci sešli v osm hodin ráno před hlavní budovou školy, kde už na ně čekali jejich třídní učitelé. Za půl hodiny vyjeli na svůj první třídenní „výlet“. V Biskupicích se setkali s panem učitelem Brančem a instruktory. Třídy si rozdělily chatky tak, aby byly u sebe a po zabydlení si je instruktoři odvedli k prvním aktivitám. Úvodní aktivity byly představovací. Každý řekl své jméno a činnost, která ho baví. Následovalo sepsání pravidel třídy a byly vyjádřeny obavy a očekávání. Během odpoledního programu třídy prošly čtyři stanoviště – komunikace, seznamovačky, pavučina a orvávačky. Na každém místě bylo připraveno několik her, jejichž cílem bylo pobavit se, zamyslet se a stmelit se. Po večerní chvilce klidu přišla na řadu noční hra Trifidi. Kdo zažil, tak zná, kdo ne, tak doporučuji poznat. Mě osobně tato hra ohromně bavila už v době, kdy jsem jela na adapťák jako žákyně.

Druhý den, po budíčku a snídani, měly třídy naplánovanou další zábavu. Tentokrát důvěrovky, pohybovky, přednášku paní zdravotnice, která nám byla po celou dobu adaptačního pobytu nablízku, a poslední částí programu byla návštěva Policie s jejími vycvičenými psy, kteří předváděli své nadání v hledaní drog. Odpoledne žáci prokázali svoji zručnost a fantazii při výrobě vlajky a dárku pro svého třídního učitele. Vyhodnocování vlajek proběhlo večer po přehlídce bojového umění. Myslím si, že se všem jejich vlajky povedly a musím je pochválit za snahu. Večer jsme zakončili táborákem.

Před odjezdem do Třebíče dostali žáci možnost se nás na cokoliv zeptat. Také jsme společně zhodnotili, zda adaptační kurz splnil naše očekávání.

Teď už jsou za námi všechny tři turnusy a školní rok začíná pořádně. My, žáci, noví i staří, budeme muset čelit zkoušením a písemkám, ale řekněte… Kdo z nás si v dospělosti nevzpomene na ta krásná léta na SPŠ Třebíč, na adapťák a zážitky se svojí třídou.

Sabča Šťastná, STR2