Vánoční příběh z Měsíce

Přesně před padesáti lety, 21. prosince 1968 ve 13:51 našeho času, začala jedna z nejvýznamnějších vesmírných misí, které lidstvo kdy podniklo. Její jméno bylo Apollo 8.

Všechny předchozí vesmírné lety s lidmi na palubě se odehrávaly jen na nízké oběžné dráze Země (pouze několik set kilometrů nad naší planetou). Posádka Apolla 8 však zamířila k Měsíci a stala se tak první, která skutečně odhodila pouta zemské přitažlivosti a opustila kolébku lidstva.

Svého cíle astronauti Borman, Lowell a Anders dosáhli na Štědrý den. Tehdy se jim také podařilo vyfotit fotografii z náhledu článku pojmenovanou Earthrise (Východ Země). Všichni do jednoho se později shodovali, že mít možnost zakrýt celou naši planetu se všemi jejími problémy a spory jedním prstem, byl jeden z nejúžasnějších zážitků jejich života.

Ačkoliv Apollo 11 s úkolem přistát na povrchu Měsíce mělo přijít až za půl roku a do té doby musela NASA udělat ještě mnoho práce, měla sama mise Apolla 8 velký emoční význam. Stala se totiž tak trochu vánočním dárkem všem lidem světa a nikomu nevadilo, že důvod pro její existenci byla studená válka mezi Spojenými státy a Sovětským svazem.

Možná, že právě tehdy si lidé začali poprvé uvědomovat, že ani nezáleží na tom, kdo se na Měsíc dostane jako první. Důležité je, že se na něj dostaneme my jako lidstvo. A nic tuto myšlenku nevyjádří lépe než vánoční poselství astronautů.

A nyní v českém překladu:

Začíná Anders: „Blížíme se k východu Slunce tady na Měsíci a posádka Apolla 8 má připraveno poselství pro všechny lidi dole na Zemi.

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla pustá a tma byla nad propastí a Duch Boží se vznášel nad vodami. I řekl Bůh: ‘Budiž světlo.’ A učiněno jest světlo. I viděl Bůh světlo, že bylo dobré; a oddělil světlo od temnosti.

Slova se ujímá Lovell: „A Bůh nazval světlo dnem a tmu nocí; i stal se večer a jitro, den první. A řekl Bůh: ‘Buď obloha uprostřed vod a děl vody od vod.’ I učinil Bůh oblohu a oddělil vody, kteréž byly pod oblohou od těch, kteréž byly nad oblohou. A stalo se tak. I nazval Bůh oblohu nebem; a stal se večer a jitro, den druhý.

Do třetice převzal slovo velitel lodi Borman: „Řekl pak Bůh: ‘Shromažďte se vody, kteréž pod nebem jsou v místo jedno; a ukaž se sucho.’ I stalo se tak. A nazval Bůh sucho zemí a shromáždění vod mořem. I viděl Bůh, že to bylo dobré … A od posádky Apolla 8 ještě dobrou noc, mnoho štěstí, šťastné a veselé Vánoce a Bůh vám žehnej, vám všem na dobré Zemi!

I náš časopis Vám všem přeje veselé Vánoce.


FILIP, M. Apollo 8 – VÁNOCE S APOLLEM. Malá encyklopedie kosmonautiky [online]. 23.4.2002 [cit. 2018-12-02]. Dostupné z: http://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/apollo/ap-8/lk.htm