Hrdí lvi

Jsme Češi národ hrdý,
naše vynálezy jsou výborný.
Třeba parní stroj či ruchadlo,
koho by to napadlo.
Že naše země malá
a posune ji vpřed pára.
Josef Božek je velký vynálezce,
využil páry dobře a lehce.
Když postavil stroj parní,
tohle dílo je legendární.
To určitě každý ví,
že pára má takovéhle využití.
Prokop Diviš má zásluhy,
že vymyslel na blesky nástrahy.
Zajímavý hromosvod je,
blesky od domu odchyluje.
Ruchadlo od nás je taky,
vytvořili ho bratranci Veverkovi.
Kde bychom byli,
kdyby Čechům pivo nevymysleli?
Za to mají zásluhu velkou,
lidé s národností sumerskou.
Díky omylu pivo máme,
všichni jej s libostí požíváme.
Všichni nám ho chválí
cizinci za něj hodně platí.
Tomáš Garrigue Masaryk,
patří k nám jak pivovary.
Založil náš československý svět,
který pod nim rozkvetl jak květ.
Měli bychom mu poděkovat,
každý by si ho měl pamatovat.
Je to osobnost důležitá,
v historii je velmi podstatná.
Kdybychom ho neměli,
takovou zem bychom neměli.
Buďme rádi, že nás odpojili
a zbytečně za cízí krev neprolili.
Tak mu díky vzdejme
a spokojeně v pohodě žijme.