Ohrožuje islám Evropu?

(Tato esej vznikla jako domácí práce zadaná v hodinách občanské nauky).

Neohrožuje. Tímto slovem bych mohl vyjádřit své stanovisko k tomuto problému, ale mnohým lidem by to nejspíše nestačilo, začali by se šklebit a ptát se: „Jak tohle můžeš vůbec říct?!“ Pokusím se tedy nastínit, proč si to myslím, a nikoho tím neurazit.

Lidé, které jsme považovali za jiné, zde byli vždy. Historie lidské společnosti je protkaná rozmachem nevídané rychlosti a pády říší, které vypadaly jako nesmrtelné, a člověk koukající na mapu Evropy měnící se v závislosti na stoletích a ukazující dějiny jednotlivých států by si mohl myslet, že neexistuje společnost, která by mohla fungovat věčně – a měl by pravdu. Lidská společnost neustále krystalizuje s tím, jak se do ní rodí noví jedinci, kteří mají o krůček lepší rozhled než jejich rodiče a civilizace tím roste. Samozřejmě musí mít silný základ – své tradice, rituály, předky, historii, v neposledním podporu starších a zkušenějších.

Takže kde je problém, který bychom měli řešit? Muslimové se modlí pětkrát denně a mnohým to připadá směšné nebo hloupé. My máme Vánoce, na které si dáváme pokud možno co nejdražší dárky, ale zapomínáme se pomodlit i u štědrovečerní večeře. Většinová část zastává názor, že jsme překonali náboženství, ale nechávají se strhnout reklamou a okolními vlivy. Přijde mi mnohem hloupější uctívat značku elektroniky, oblečení nebo sportovní klub, přesto se to děje, jenom si to málokdo přizná.

Zda něčím islám doopravdy ohrožuje Evropu, pak je to tím, že si díky němu vnitřně uvědomujeme, jak hluboko jsme klesli v uctívání našich kulturních a spirituálních hodnot a rozbitím kultu rodiny. Islám je velice silná společnost, která drží při sobě, a odsuzovat jej podle nízkého procenta nepřizpůsobivých je stejné, jako odsoudit fanouškovský klub sportovního týmu, protože jeden z davu hodil na hřiště dýmovnici, nebo označit celou třídu za nevychované jenom proto, že jeden z nich promluvil, nemluvě o tom, že náboženství, rasu nebo spolužáky si málokdo z nás vybral.

Příroda funguje na principu: nefunkční nahradit funkčním. Možná bychom se měli zamyslet nad tím, proč porodnost v Evropě rapidně klesá a muslimská komunita roste exponenciálním tempem. Rozhodně to v našem případě není ze strachu, že na nás v autobuse zaútočí terorista se šátkem kolem krku (a kdo si to myslí, měl by jít k lékaři).

Ohrožujeme se sami tím, že svou kulturu dobrovolně necháváme zahynout. Přestáváme pěstovat tradice a nejdeme do hloubky, mnoho lidí nezajímají duševní hodnoty a málo lidí hledá krásu v přirozených věcech, které s naší kulturou souvisejí. Uvolňuje se tedy značné místo, které začíná vyplňovat nová kultura.

Protože poukázat na problém a nenabídnout řešení znamená stát se součástí problému, pokusím se nabídnout konečné řešení muslimské otázky.

Brzy budou Vánoce. Jděte se projít ven s někým, koho máte rádi, nakupte skromné, ale výstižné dárky pro své blízké a pokuste se strávit více času s rodinou. Na obranu proti islámu toho uděláte až až a ještě k tomu už vás to nebude ani tolik trápit.