Žáci střední školy vybrali 10 000 Kč během Dne válečných veteránů

Společná fotku senátu u dřevěného kříže ozdobeného velkým vlčím mákem. Fotka byl focena z dronu.

Členové školního senátu SPŠ Třebíč ve spolupráci s Československou obcí legionářskou zorganizovali na své škole ve čtvrtek a pátek charitativně vzpomínkovou akci k příležitosti uctění Dne válečných veteránů 11. listopadu 2022.

„Věříme, že je nutné si Den válečných veteránů připomínat, jelikož právě těmto hrdinům vděčíme za to, že tu dnes ve svobodné České republice jsme,“ Uvedl člen školního senátu SPŠ Třebíč Oborný Luboš.

Akce měla dvě části. První den se žáci z řad školního senátu společně s učiteli sešli u několikametrového dřevěného kříže ozobeného obřím vlčím mákem, který členové školního senátu vytvořili. Na tomto místě pronesla paní učitelka Petra Kopečková krátkou řeč.

Dnes jsme zde proto, abychom si připomněli hrdinství válečných veteránů, padlých a všech, co se zasloužili o svobodu a demokracii v této zemi,“ pronesla učitelka moderních dějin a koordinátorka školního senátu Petra Kopečková

Následně si žáci nechali pořídit památeční fotografii z dronu, zarecitovali úryvek z básně Na polích flanderských a v neposlední řadě uctili památku válečných veteránů minutou ticha.

Druhý den proběhla charitativní sbírku ve spolupráci s Československou obcí legionářskou. V rámci této akce členové školního senátu procházeli třídy a v každé pronesli pár slov k důležitosti Dne válečných veteránů. Následně dostali žáci možnost přispět na dobrou věc zakoupením vlčího máku.

————————————————————————————————————

Československá obec legionářská je nepolitický, neziskový a obecně prospěšný spolek sdružující veterány československého zahraničního a domácího odboje z doby 2. světové války, válečné veterány Armády České republiky a všechny příznivce ČsOL.