Poznej pravdu s WHAT’S IN!

Redakce školního časopisu WHAT’S IN se letos od 6. do 17. 5. přidá ke Dnům mediální komunikace pořádaných každoročně JSNS.cz organizace Člověk v tísni.

V rámci projektu jsme si pro vás připravili jedinečnou akci, která prověří vaši schopnost bránit se dezinformacím. Otázkou je: POZNÁŠ PRAVDU?

Co je ještě pravda?

Ve veřejném prostoru slýcháme pojem dezinformace často. Možná až příliš často, jakožto šiřitel dezinformací je dnes označován kde kdo, ale co to vlastně doopravdy jsou dezinformace a jak je poznat?

První důležité dělení je na misinformaci a dezinformaci. Obě sice nesou společnou charakteristiku, kterou je pro naši společnost nebezpečná lživá informace, ale cíl obou se značně liší.

Šiřitelem misinforamce se může stát každý z nás velmi snadno, stačí převzít lživou informaci od někoho, komu věříme, třeba i vlivem toho, že něco špatně pochopíme. Šíříme tedy nesprávné tvrzení, nikoli však záměrně.

Oproti tomu šiřitel dezinformace moc dobře ví, co dělá. Lživou zprávu šíří zcela účelově a sleduje tím jeden z pestré škály osobních, politických či společenských cílů. Dezinformátor tedy nejen ví, že šíří lež, ale dokonce se obsah i formát dané lži snaží optimalizovat tak, aby byla co možná nejúdernější.

Jak to bude vypadat u nás na škole?

Byl jsi vybrán jako nejlepší z nejlepších editorů pravdy v celé SPŠ Oceánii. Po škole byly rozmístěny plakáty s QR kódy, které odkazují na propagandistické materiály. Jedná se o zcela nové vydaní pravdy 2.0. Projekt byl osobně posvěcen a schválen Velkým Bratrem.

Proradným odbojářům se však podařilo nabourat se do systému a přidat některé neupravené příspěvky. Ty šíří pravdu, která nebyla schválena a posvěcena Velkým Bratrem. Taková drzost ale v Oceánii nesmí projít!

Dostává se ti nejvyššího pověření tyto pravdivé příspěvky najít a neprodleně nahlásit!

Velký Bratr na tebe spoléhá.

Jak poznat dezinformaci?

Rozlišovat dezinformace od pravdivých informací je bez debaty těžký úkol, se kterým musíme dnes a denně bojovat všichni. Pokud se však budeme společně řídit několika jednoduchými zásadami, můžeme si tento nekonečný boj trochu usnadnit. Důležité je uvědomit si, že dezinformace mají určité poznávací prvky. Snaží se v nás zpráva vyvolat nějakou negativní emoci? Chybí zprávě okolní kontext? To a mnoho dalšího nás může upozornit, že nečteme skutečnou objektivní pravdu z důvěryhodného zdroje,
ale „pravdu Velkého Bratra“.
Následující desatero vám může pomoci se v internetovém moři informací neutopit:

  1. Kritické myšlení
  2. Rozlišování zdrojů
  3. Kontrola kontextu
  4. Dohledávání více zdrojů
  5. Ověřování fotografií a videí
  6. Ověřování autority
  7. Pozornost upřená k emocionalitě
  8. Základní přehled o seriózních médiích
  9. Sebekritičnost a vědomí vlastních limitů
  10. Edukace ostatních

Zajímá vás více? Podívejte se na skvělý český projekt Demagog.cz , který už několik let bojuje s dezinformacemi v první linii.