Dušičky

Dušičky jsou svátek důležitý,
slouží k uctívání našich zesnulých.
Abychom si na ně vzpomněli
a v dobrém si je připomněli.

Zapal na hrobu svíčku,
potěšíš jim jejich dušičku.
Jsou rádi, že sis vzpomněl
a že jsi na ně nezapomněl.

Věnec jim tam dáš,
přitom se smutně usmíváš.
Vzpomínáš jaký život s nimi byl,
co jsi s nimi zažil.

Ale vždy jen v dobrém,
nikdy na ně nemyslet ve zlém.
Budem slavit tento svátek,
jako uctívání jejich památek.