Přátelský rozhovor se senátory? No jistě!

V pondělí 6. března 2023 měli členové Studentského Senátu možnost, setkat se na půdě Gymnázia Třebíč se senátorkou Hanou Žákovou a místopředsedou Senátu Parlamentu České republiky Jiřím Drahošem. Akce byla bezpochyby skvělý zážitek. Naše delegace si se senátory příjemně popovídala nejen o jejich dosavadních zkušenostech, ale i o možné budoucí spolupráci.

Členové Studentského Senátu přišli k šanci promluvit se senátory jako slepí k houslím, ale neváhali chytit příležitost za pačesy a v pondělí se vydali reprezentovat naši školu na prkna Gymnázia Třebíč. Během akce vnímali a zpracovávali poznatky svých vrstevníků, zároveň se nezalekli a nezůstali pouze v roli pozorovatelů. Naši žáci se zákonodárců vyptávali na mnohá témata, ať už to byli okolnosti prezidentské volby či otázky na konkrétní politické kroky. Jeden dotaz však nesměl chybět a naši redaktoři na něj v žádném případě nezapomněli. Ano, jednalo se o dnes již legendární otázku s banánem.

Upřímně řečeno, jednalo se o úplně první otázku, kterou někdo v sále položil, což působilo poměrně úsměvně, avšak otázka byla ve výsledku velmi přínosná, poněvadž ostatní žáci, kteří byli možná trochu nervózní, jistě po zaznění takto nestandartního dotazu našli odvahu, aby se také na něco zeptali.

Nyní již zpět k otázce, jak se s ní místopředseda senátu parlamentu Senátu Parlamentu České republiky, politik s letitou zkušeností a vážený host Jiří Drahoš vypořádal?

Z počátku byl na jeho tváři vidět upřímný údiv, bylo jasné, že jako první dotaz očekával asi něco krapet jiného, avšak po chvilce se vzpamatoval a odvážně reagoval.

Ačkoliv se považuji za poměrně systematického člověka, tak se musím přiznat, že toto příliš neřeším.
Banán loupou tak, jak se zrovna cítím.