Ministryně školství navštívila SPŠT

V rámci své pondělní návštěvy Kraje Vysočina zamířila paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová také do naší školy, kde se setkala se školním vedením a zástupci firem, se kterými naše škola spolupracuje. Společně zasedli k diskuzi a rozebírali téma Spolupráce středních škol a firem.

V úvodu diskuze pan ředitel Zdeněk Borůvka představil SPŠ Třebíč. Poté začal moderovat následující rozpravu.

Mezi prvními slovy sebevědomě vystupující Valachová zmínila, že některé současné obory budou v budoucnosti zanikat a dají vzniknout novým, nám ještě neznámým, oborům a právě na tyto změny by měl být školský systém připraven. Dále zdůraznila, že do konce roku 2016 by chtěla posílit možnost výkonu odborných praxí, aby mistrovské zkoušky ověřily nejen znalosti řemesla, ale i byznysu jako takového a zároveň by se jejich úroveň celkově zvýšila a přiblížila k maturitním zkouškám.

Na příspěvek pana Richarda Horkého z hospodářské komory: „Vidím problém v tom, že 75 % dětí jde na studijní obory. Považuji to za mrhání prostředky,“ reagovala ministryně školství tím, že by chtěla zpřísnit centrální přijímací zkoušky na maturitní obory středních škol. Zároveň plánuje udělat tyto zkoušky ze šedesáti procent tvořené Cermatem a ze čtyřiceti procent tvořené školou, s čímž naprosto souhlasím. Vidím to jako správný krok kupředu, jelikož dojde k nestrannému otestování studijních předpokladů uchazeče o daný obor, ale zároveň si škola uchová alespoň částečný vliv na to, jací žáci do ní přijdou. Kdo jiný by měl vědět, jaké žáky přijmout? Cermat to nebude.

Ministryně Valachová také vyjádřila podporu učení cizích jazyků v odborné šíři, k tomu adekvátní proškolení učitelů cizích jazyků a výuku německého a ruského jazyka na stejné úrovni jako anglického. Zabředlo se ještě na mnoho témat, jako je například vzdělávání během práce, posílení komunikativní znalosti cizích jazyků, více praxe do základních škol atd.

Ke konci své návštěvy SPŠ Třebíč si ministryně prohlédla učebnu elektronického měření a učebnu robotiky, kde jí naši žáci ukázali „tanec robotů“. Nakonec proběhlo focení se zúčastněnými a s americkým úsměvem na rtech se s námi paní ministryně rozloučila.