Maturita

Od začátku našeho života nás straší různé zkoušky a překážky. Pro prvňáčky bývají hrozbou první diktáty a počítání do dvaceti. Na druhém stupni se objeví přijímací zkoušky na ty nejrůznější střední školy. Pro středoškoláky je přichystaná zkouška dospělosti, tedy „skvělá“ maturita.

Maturita straší své okolí po celé čtyři roky, ale postupem času je její síla stále více intenzivní. Někteří studenti se k ní otočí zády, ale ona je stejně dostihne!

Je velká škoda, že maturita není paní. Třeba by se paní Maturita nechala obelstít hezkým úsměvem chlapců, anebo nějakým sladkým zákuskem – jak se dají udobřit snad všechny ženy. Za chvíli by třeba nemohla projít dveřmi, a tak by nás všechny ušetřila o jednu zkoušku studentského života.

Mě maturita čeká příští rok. Pomalu zjišťuji, že ani já se před ní nikde neschovám. Budu tiše doufat, že všechno se svou třídou zvládneme, že se nelekneme paní Maturity. Třeba si budeme moci po zveřejnění výsledků dopřát i sladkou odměnu, anebo v horším případě se sladkou odměnou aspoň utišíme.

Třeba jednou, až všechny učitele přestanou bavit opravy testů, začne chodit na zkoušky paní Maturita a na vysoké škole bude občas studenty strašit pan Semestr.