Vitrína uznání

Také jste si všimli vitríny, která stojí pod schody, hned za hlavním vchodem do naší školy? Na co tam asi je? Co v ní bude? Na tyto otázky mi spolužáci zasněně (je zajímavé, že nezávisle na sobě) odpověděli něco ve smyslu, že tam budou zavřené prvačky… Raději jsem se šel zeptat paní Mgr. Jany Mozorové, která má tyto věci na starosti.

„Vitrínu jsme se rozhodli pořídit, protože nám záleží na prezentaci našich žáků a jejich výrobků. Jde vlastně o to, že v této vitríně budou ročníkové projekty, které jsou nějakým způsobem zajímavé, nebo uspěly v soutěžích,“ odpověděla paní Mozorová na otázku, na co ona vitrína vlastně je. A na jaký výrobek se můžeme těšit? „Na Didactu bude vystavena RGB kostka, s níž se Marek Veselý umístil na druhém místě v krajské soutěži „Střední odborná činnost“. Dále budou v průběhu roku vystaveny například šperky„Achát“, jež zhotovila Alena Svobodová v rámci mezinárodního setkání uměleckých kovářů „Hefaiston“, kde s nimi vyhrála 1. cenu v kategorii Šperky.“

Hefaiston má dlouhou tradici. V tomto roce se konalo již 34. největší setkání kovářů v Evropě, kam dorazilo 549 mistrů černého řemesla z devatenácti zemí světa. Jedná se o obrovský úspěch nejen pro Alenu Svobodovou, ale i pro Tomáše Vávry, který se svým svícnem vyhrál první cenu v kategorii Klasické kovářské práce. Ve stejné kategorii se umístil na třetím místě i Jindřich Dufek.