Pohřeb starého výtahu

“Komunistický výtah na intru stál hrdě, 
náš průvodce věrný společník v té době.
Dveře se zavřely, lano visí ztraceně,
sloužil mnoho let průmyslovce oddaně.
Smutné je loučení s tímto strojem,
zanechal v našich srdcích věčný dojem.
Na tlačítka jeho milovaná postupně sedá prach,
kontrolka veselá nerozsvítí se již nikdy na stěnách.
Náš výtah teď bože dáváme do rukou tvých,
on je nyní přivolán do pater nejvyšších.” 

– Jiří Kožnar (ENE4)

Tato báseň zazněla ve čtvrtek 12. 10. 2023 v přízemí domova mládeže u starého výtahu, který byl už během pondělí odstaven kvůli technické nezpůsobilosti. Studenti ubytovaní na domově mládeže se takto loučili se svým milovaným průvodcem intrem. Smuteční obřad začal na 4. podlaží, kde se jeho účastníci sešli a vydali se za doprovodu smutečního pochodu v podání Marka Svobody (ENE2) a Jakuba Koutník (ENE2) do přízemí. Smutečního proslovu se ujal proslovu David Jírů (ENE2):

Davide, jak vás zúčastněné vlastně napadlo uspořádat smuteční akt za výtah?

Já si myslím, že každá taková ,,hurá akce“ je úplně nejlepší, a proto je i tato byla velice spontánním nápadem. Ráno, když jsem musel namáhat své klouby, abych sešel schody dolů na snídani, rozhodl jsem se uspořádat smuteční akci za výtah, který nám tuto cestu vždy ulehčoval. Oslovil jsem všechny kolemjdoucí, ať přijdou do 4. podlaží v 8 hodin večer celí v černém. Nikdo vlastně ani netušil proč, ale přesto se sešla většina intru, což nás neskutečně překvapilo

Jak celý obřad proběhl?

K přípravě této akce jsme se všichni ,,organizátoři“ sešli po škole, abychom sehnali květiny, svíčky a všechno potřebné. Kluci se začali scházet v oblecích, holky v černých šatech a obyvatelé 4. patra v černých mikinách. Najednou se začali shromažďovat masy lidí, já jsem si vzal úvodní slovo. Poté jsme se přesunuli do přízemí, tam jsme zažehli smuteční svíce. Celý akt proběhl se všemi hrdinskými poctami, smuteční řeč, krásná báseň od Jiřího Kožnara (ENE4) ve spolupráci s chat GPT a vše bylo zakončeno kladením květin, zapalováním svíček a hlubokou poklonou pro padlého hrdinu.

Těšíte se až bude výtah nahrazen novým?

Každý, kdo je na intru, ví že ,,komunista“ byl prostě symbolem spolehlivosti. Ve spolehlivost nového výtahu nevěříme.