Kuchařské klání na DM

Dne 19. 3. 2024 se na domově mládeže uskutečnila kuchařská soutěž MasterChef. Soutěže se zúčastnily čtyři týmy. Pozvání do poroty přijala paní ředitelka Petra Hrbáčková, paní učitelka Jana Vacková a vedoucí vychovatelka Olga Klimánková. Úkolem studentů bylo připravit velikonoční menu o třech chodech. Porota rozhodla velmi těsně o vítězi s prohlášením: „Dle nás jste vyhráli všichni, ale někdo musí být vítěz. Těsně vyhrál tým číslo 4.“

Na vítěze čekala sladká odměna v podobě dortu upečeného přímo jednou z členek poroty paní Klimánkovou. Na konci akce se všichni soutěžící shodli, že by ocenili i další ročníky této akce.

Redaktoři What’s in byli celou dobu akce přítomni a pořídili i pár fotografií.