David Jírů

Studuji na Střední průmyslové škole v Třebíči. Zajímám se o nové technologie, zejména o jadernou energetiku. Svůj volný čas věnuji programu Vévody z Edinburghu- DofE a práci ve školním Senátu.