Měsíc: Březen 2022

  • Chtěl/a bych ti říct…

    Chtěl/a bych ti říct…

    Můj drahý příteli, velice mě mrzí, za jakých okolností jsme se spolu rozloučili. Měli jsme tak málo času a já ti nestihla sdělit vše potřebné. A přesto ti vroucně děkuji za možnost dlet v tvé přítomnosti, byly to příjemné a osvěžující okamžiky. S tebou jsem se cítila znovu svobodná a volná!